"A thousand may fall at your side,
And ten thousand at your right hand;
But it shall not come near you. " (Psalm 91:7)

Thursday, August 27, 2009

Masa Antikris bagian 1


Penghakiman/Penghukuman/Murka Tuhan atas dunia selama masa Antikris/Kesusahan Besar

7 Materai Penghakiman
 • Materai 1 Antikris muncul
 • Materai 2 Perang dunia ke-III
 • Materai 3 Inflasi dan kelaparan
 • Materai 4 Maut, kematian 1/4 manusia di bumi
 • Materai 5 Martir
 • Materai 6 Gempa bumi besar
 • Materai 7 7 Sangkakala Penghakiman

 • Sangkakala 1 1/3 Bumi terbakar
 • Sangkakala 2 1/3 Laut menjadi darah
 • Sangkakala 3 1/3 Sungai menjadi pahit
 • Sangkakala 4 1/3 cahaya matahari, bulan, dan bintang menjadi redup
 • Sangkakala 5 Belalang/Iblis dari jurang maut dilepaskan 5 bulan lamanya
 • Sangkakala 6 Perang melibatkan 200 juta tentara membunuh 1/3 manusia
 • Sangkakala 7 7 Cawan Penghakiman

 • Cawan 1 Timbul bisul pada mereka yang mengenakan tanda Antikris
 • Cawan 2 Laut menjadi darah
 • Cawan 3 Sungai dan mata air menjadi darah
 • Cawan 4 Manusia dihanguskan oleh api dari matahari
 • Cawan 5 Kegelapan melingkupi ibukota Antikris
 • Cawan 6 Sungai Efrat menjadi kering, mempersiapkan jalan bagi raja-raja Timur
 • Cawan 7 Akhir dunia. Gempa bumi dahsyat, kota terbelah, hujan es 50 kg. Antikris, nabi-nabi palsu, raja-raja Timur dan mereka yang menerima tanda 666 dilemparkan ke dalam lautan api (Wahyu 14:11)
Antikris

Antikris atau Antikristus berasal dari bahasa Yunani anti dan Christos yang berarti : Anti = Melawan, mengganti, kebalikan, atau mengambil tempat orang lain.
Sedangkan Christos adalah kata untuk Mesias dalam bahasa Ibrani, yang berarti "yang diurapi" yaitu Yesus Kristus.

Jadi antikris berarti mengganti, kebalikan (bertolak belakang), melawan, atau mengambil tempat Kristus yang berati antikris adalah Kristus palsu atau Kristus gadungan dimana ia memiliki keinginan untuk menjadi Tuhan namun memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Kristus.


Di dalam bahasa Arab, Antikris dikenal dengan
Al-Masih ad-Dajjal dimana Al-Masih adalah Mesias dan Dajjal = nabi palsu, tetapi kata Dajjal biasanya merujuk pada padanan kata "peniru" (the impostor, Ing), pembohong atau penyamar. Sebab dialah yang akan datang dengan berbohong dan menipu menyamar sebagai Mesias (Juruselamat), namun kebohongannya itu akan terbongkar pada waktu Al-Mahdi (Mahdiy = He who is guided alright, atau Yesus Kristus) datang kedua kali bersama orang-orang kudusnya (Second Coming).

Kata Antikris ditemukan empat kali, semuanya dalam tuiisan Rasul Yohanes (I Yoh 2:18,22, 4:3 dan II Yoh 7). Dalam empat kali pemakaian tersebut dibedakan antara antikristos (tunggal) dan antikristol (jamak) atau antara antikristus dan antikristus-antikristus.


Bersambung...

Buletin Doa Edisi 129

Personal Note :
Jadi, mau percaya atau tidak, bukan masalah. Kalau yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru selamat pribadi, dapat berdoa seperti ini:

Tuhan, saya tahu saya orang yang berdosa, ampuni saya Tuhan. Mulai saat ini saya percaya dan mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadi saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan Yesus dan bertakhtalah dalam hidup saya. Mulai sekarang saya akan melakukan semua kehendak Tuhan. Saya adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih. dalam Nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin

Seperti ada tertulis di Ibrani 4:7 : "Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu "hari ini", ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu!"

Related Posts :
Rapture bagian 3

No comments:

Post a Comment